Küresel İnovasyon Ailesi "WAITRO" Olarak Geleceği Birlikte Tasarlıyoruz! - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Küresel İnovasyon Ailesi
” ifadelerini kullandı

Sadece politika belirleyen değil, araştıran bir yapı olduklarını belirten Mandal, “WAITRO Asya-Pasifik, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Avrupa olmak üzere 5 bölgenin temsilcilerinden oluşuyor  

65 ülkeden 160 kurum ve kuruluşun üye olduğu WAITRO’nun Yönetim Kurulu toplantısında, WAITRO ve TÜBİTAK Başkanı Prof Dr gov  

BM Teknoloji Bankası Ziyareti

Heyet toplantı kapsamında En Az Gelişmiş Ülkelere hizmet etmek üzere TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde kurulan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasını da ziyaret etti

Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği Başkanı Prof Yönetim Kurulu Toplantısı ve 26 Türkiye başkanlığını sadece sırası geldiği için değil oy çokluğuyla seçilerek devraldı

2023 yılı sonu ve 2024 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölgesel İrtibat Noktaları arasında daha sinerjik bir çalışma düzeni gerçekleştirilmesi konusunda planlanmalar yapıldı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kapsamlı olarak ele alınması, daha etkin katkı ve katılımı sağlanması ve tüm bölgelere uygulanabilir olması için yapılması gerekenler üzerinde görüşüldü WAITRO Yönetim Kurulu Toplantısının bugüne kadarki en verimli toplantı olduğu kaydedildi ” ifadelerini kullandı Dr

Ziyaret sırasında Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası(BMTB) Direktörü Dr

“En verimli Yönetim Kurulu toplantı”

2 gün süren toplantılarda WAITRO kapsamında 2023 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirildi ve 2024 yılı için hedefler belirlendi Toplantıda WAITRO ve BMTB’nin birlikte gerçekleştirebileceği projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu

WAITRO 2024 Zirvesi’ni Çin’de düzenleyeceklerini belirten Mandal, “Özellikle iklime bağlı olarak gıda, enerji ve su gibi başlıklar başta olmak üzere sorun yaşayan ihtiyaç sahibi ülkeler ve kurumlarla, bu soruna çözüm oluşturabilecek kurumlar arasında iş birliğini kurmak, ortak projeler gerçekleştirmek için her 2 yılda bir WAITRO’nun dünya zirvesi gerçekleştiriliyor


Küresel İnovasyon Ailesi olarak kendini konumlandıran Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği’nin (WAITRO) 92 Başkanlık sürecinede amacımız WAITRO’nun daha aktif ve gündemi belirleyen bir yapıya dönüşmesi Bölgesel İrtibat Noktası Toplantısı TÜBİTAK ev sahipliğinde Gebze’de gerçekleşti

Yönetim Kurulu ve Bölgesel İrtibat Noktası toplantılarında WAITRO Kapasite Geliştirme Programı, Girişimcilik Etkinlik Serileri, Benchmarking Programı, Burs Programı, SAIRA gibi WAITRO Ekosistemi’nde yer alan temel program ve faaliyetlere ilişkin WAITRO Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgesel irtibat noktaları tarafından değerlendirmeler yapılarak 2024 yılında bu programları daha ileri taşımak için katma değer yaratan yeni faaliyet hedefleri belirlendi 2024 yılında da bu zirve Çin’de gerçekleştirilecek Sadece konferans düzenlemek değil, ortak projelerle hızlı çözümler bulma noktasında genç insan kaynağının yetiştirilmesi ve sürece dahil edilmesini de ön planda tutmaya çalışıyoruz tr

WAITRO tüm coğrafyaları bir araya getiren, bugün ve gelecekteki ortak sorunlarımıza bilim ve teknolojiyle çözüm bulabilme araçlarını harekete geçiren bir birliktelik Toplantısında küresel sorunlara ortak çözümler oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi WAITRO’nun yapısını daha fonksiyonel bir hale getirebilmek içinde mevcut dernek yapısını sürdürürken aynı zamanda bazı süreçlerin daha hızlı gerçekleşmesi için tüzel kimliğinin de üzerinde görüşeceğiz ” ifadeleriyle WAITRO’yu tanımladı Bu toplantıda onun hazırlıklarını da konuştuk Hasan Mandal başkanlığındaki 92 Hasan Mandal da WAITRO Başkanı olarak organizasyonu tanıttı, faaliyetlere ilişkin bilgi verdi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar esnasında yaşanan aksaklıklar dile getirilerek söz konusu problemlerin giderilmesi için yapılabilecek çalışmalar tartışıldı Dr Dr Toplantı sonunda WAITRO Yönetim Kurulu üyeleri ve Bölgesel İrtibat Noktaları ortak bir oturum ile 2 günlük toplantıların sonuçlarını paylaşarak, WAITRO değerini ve görünürlüğünü daha da artıracak bir aksiyon listesi belirlendi Prof Ülkelerin ortak gündeminin yeşil ve dijital dönüşüm olduğunu vurgulayan Mandal, bu noktada yaşanan gıda, enerji ve su arz güvenliğinin beraberinde getirmiş olduğu ekonomik güçlükler, göçler ve gelecekte beklenen yaşanması daha zor bir dünyaya karşı bilim ve teknolojiyle ortak çözümler üretmek istediklerini belirtti

Prof

Bu kapsamda, WAITRO Küresel İnovasyon Ailesinin en aktif üyelerinden biri olarak, 2024 yılı için küresel araştırma ve yenilik ekosisteminin etki alanını genişletmek, WAITRO faaliyetlerini ve fırsatlarını öğrencilere tanıtmak için WAITRO kapsamında gerçekleştirilecek bir etkinlik planının yanı sıra, WAITRO Kapasite Geliştirme Programı altında yapılan çalışmaların değerlendirileceği toplantılar, WAITRO üyesi araştırma ve teknoloji kuruluşlarının çalışmalarını daha üstün performansa çıkaracak en iyi uygulamaların belirlenmesi için başlatılan WAITRO Benchmarking Projesi’nin sonuçlarının katılımcı kuruluşlarla paylaşılacağı etkinlikler düzenlenmesinde de mutabık kalındı Hasan Mandal’ın yönetiminde Çin, Kolombiya, Danimarka, Almanya, Endonezya, Ürdün, Güney Afrika, İspanya, Tayland ve Trinidad ve Tobago’dan temsilciler, TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde bir araya geldi

Kendi dönem başkanlıkları süresince daha aktif ve hızlı gelişen sorunlara karşı hızlı bir şekilde harekete geçmek noktasında gündem oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Mandal, “Özellikle bizim dönem başkanlığımızda daha aktif ve daha fazla işbirliği halinde tüm bölge temsilcileri ve irtibat noktaları ile çalışmaktayız Taffare Tesfachew TÜBİTAK ile BMTB’nin ortak yürüttüğü projeleri içeren bir sunum gerçekleştirdi Hasan Mandal WAITRO’nun 92

 kaynak: tubitak